Οι IP Διευθύνσεις των Ιστοσελίδων και SEO

Posted by: seoko13

Είναι πολλές φορές χρήσιμο να σκεφτόμαστε μία IP διεύθυνση μιας ιστοσελίδας σαν μία κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη σχέση του έχουν οι IP με τη διαδικασία SEO (Search Engine Optimization).  Επομένως μπορούμε να σκεφτούμε έναν υποθετικό αριθμό τηλεφώνου, (+30)2106897333, σαν να ήταν μία IP: 

           30.210.6897333 

 Οι αριθμοί είναι στη σειρά από τους περισσότερους σημαντικούς στους λιγότερους σημαντικούς. Ο αριθμός 30 πιθανόν να δείχνει “μία χώρα”, ο αριθμός 210 σημαίνει “κάποια πόλη σε αυτήν την χώρα” κ.ο.κ. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι αν ένα άτομο που απαντάει στο τηλέφωνο 210.6897333 είναι στην ίδια γειτονιά με το 210.6897334 

Ομοίως οι IP διευθύνσεις που βρίσκονται στην ίδια C κλάση, δηλαδή διευθύνσεις που ταιριάζουν τα πρώτα τρία αντικείμενα (xxx.xxx.xxx.*) είναι πολύ πιθανό να είναι γείτονες, ίσως και στον ίδιο server. 

Όταν ιστοσελίδες είναι διασυνδεδεμένοι με πολλούς συνδέσμους (links) που προέρχονται από παρόμοιες IP διευθύνσεις, τότε θα θεωρηθούν ύποπτοι και μπορεί να υποτιμηθούν. Για παράδειγμα, ένας σύνδεσμος από ένα domain_A στο 100.100.1.1 στο domain_B στο 100.100.1.2 είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ δύο τέτοιων ιστοσελίδων. Κάνοντας αυτή τη διαδικασία με υπέρμετρο τρόπο μπορεί να είναι ένα σημάδι για τεχνητό σχήμα συνδέσμων που έχουν στόχο να παραπλανήσουν τα αποτελέσματα κατάταξης για αυτές τις ιστοσελίδες (black hat seo). Ο Mutt Cutts επιβεβαιώνει το παραπάνω γεγονός λέγοντας ότι η Google εξετάζει λεπτομερώς αυτό το φαινόμενο.

Σχόλια (0)

Γράψε σχόλιο

μικρότερο | μεγαλύτερο

busy