Η εσωτερική δομή μιας ιστοσελίδας & ο αλγόριθμος PageRank

Posted by: seoko13

Όπως τα links μεταξύ διαφορετικών ιστοσελίδων χρησιμοποιούνται από τις μηχανές αναζήτησης για να προσδιορίσουν τις τιμές δημοφιλίας των website έτσι και τα links που βρίσκονται στον ίδιο website μπορούν να προσδιορίσουν την τιμή δημοφιλίας τοπικά κάθε ατομικής ιστοσελίδας του website.

Ο Sepandar Kamvar, τώρα διευθυντής personalization της Google, είχε προτείνει να εφαρμοστεί τοπικά ο αλγόριθμος PageRank ώστε να υπολογιστεί η τιμή δημοφιλίας μεταξύ των ιστοσελίδων του ιστοχώρου και στη συνέχεια να βρεθεί η τιμή δημοφιλίας για κάθε website και στη συνέχεια να υπολογιστεί η συνολική τιμή δημοφιλίας για κάθε ιστοσελίδα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πιο γρήγορος υπολογισμός της τιμής PageRank για κάθε ιστοσελίδα και πραγματοποιείτε και personalization.

Επομένως, γίνετε αντιληπτό πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην σχεδίαση και την κατασκευή ιστοσελίδων η σωστή εσωτερική δομή συνδέσμων. Ένας κακός τρόπος π.χ. όταν έχεις πολλές ιστοσελίδες είναι να χρησιμοποιήσεις “next>” links, χωρίς να υπάρχει συνδεσμολογία άμεσα σε κάθε ατομική σελίδα. Η τελευταία ιστοσελίδα, αν αρχίσουμε από την κεντρική και ακολουθήσουμε όλους τους “next>” συνδέσμους, είναι όχι μόνο δύσκολο για τους χρήστες να προσπελαστεί αλλά και οι μηχανές αναζήτησης θα την θεωρήσουν λιγότερη σημαντική. Για να αποφευχθεί αυτή η δυσκολία προτείνεται.

  • Να μην χρησιμοποιείται απλή σελιδοποίηση. Σελίδα με prev και next συνδέσμους, αλλά επίσης να προσθέσουμε συνδέσμους στις ατομικές σελίδες, δηλαδή θα έχει τη μορφή prev 1 2 3 4 … n next, όπου n ο αριθμός των σελίδων. Αυτό δημιουργεί ένα καλύτερο σχήμα πλοήγησης σε όλες τις σελίδες.
  • Να προσθέσουμε ένα sitemap με συνδέσμους σε όλες τις σελίδες.

 

Σχόλια (0)

Γράψε σχόλιο

μικρότερο | μεγαλύτερο

busy